Buma/Stemra

Buma/Stemra behartigt de belangen voor ongeveer 20.000 componisten, tekstschrijvers en auteurs over muziekauteursrechten. De stichting zorgt dat een artiest een vergoeding krijgt, wanneer hun werk wordt gebruikt. Dit doen zij wereldwijd voor hun leden. Maar Buma/Stemra doet veel meer, zoals het promoten van het Nederlandse muziekproduct. Daar is het Amsterdam Dance Event een voorbeeld van.

Na het invoeren van de auteurswet in 1912, werd een jaar later de vereniging Buma opgericht door Jan van Gilse. Sindsdien regelt Buma vergoeding voor openbaarmakingen, bijvoorbeeld wanneer een creatie van componist, tekstschrijver of auteur optreedt, en later, met de opkomst van tv en radio ook wanneer het op die apparaten te zien of horen is. 23 jaar na de oprichting van Buma begon de grammofoonplaat groot te worden en richtte Buma de stichting Stemra op. Deze stichting vergoedt vastleggingen, op bijvoorbeeld cd of internet. Momenteel werken ongeveer 250 mederwerkers bij Buma/Stemra.

Backstage! Aflevering 11: Buma Stemra, belangenbehartiger voor componist en tektschrijver

Backstage! Buma Stemra: opbrengsten van auteursrecht